สำรองห้องพัก
+81 599330012
สำรองห้องพัก
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom1
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom2
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom3
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom4
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom5
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom6
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom7
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom8
  • Twin Room with Sea View and Shared Bathroom9

ห้องเตียงแฝดพร้อมวิวทะเลและห้องน้ำรวม

ห้องเตียงแฝดมีเครื่องปรับอากาศ

Close